Група „Бисерче“  

Старши учител: Анелия Георгиева

Учител: Яна Искрова

Помощник-възпитател: Тодорка Христова

„Не можеш да научиш човек да бъде щастлив, но можеш да го възпиташ така, че да е възможно да бъде щастлив.“

Антон Макаренко

Ние педагозите от смесена група „Бисерче“ желаем най-доброто за нашите малки възпитаници.

Нашият девиз е:

„Различни сме, но успяваме, защото сме заедно!“

Група „Бисерче“ е гостоприемна среда на активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ.Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Групата ни се състои от 36 деца на различна възраст – ясла, първа и втора възрастова група.

Работим с помагалата на издателство „Слово“- книжките на Моливко.

Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е индивидуалност. Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.

Родителите са наши партньори. Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето. С радост обменяме мисли и идеи за съвместна работа.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и благотворителни изяви, участваме в проекти. Нашата най-голяма отговорност е да осигурим обич, внимание и индивидуален подход към всяко дете, за да расте то уверено в утрешния ден приемайки да живее с другите и различните!

Група “Веселушко”, играем заедно.

Група “Веселушко”. Да засадим дърво за мир.