Група „Веселушко”

Старши учител: Стоянка Стоянова

Старши учител: Зелиха Ахмед

Помощник-възпитател: Любов Върлякова

„Веселушко”

 • Ние сме децата, които се смеят,
 • слушат приказки и песни пеят.
 • Ние сме децата, които щастливо играят
 • света откриват, питат и искат да знаят.

 

 • Ние сме децата, които обичате,
 • гледате с радост и нежно наричате.
 • Ние сме вашето утре,
 • вашият смисъл, щастие, дом.

 

 • Ние сме деца засмени,
 • ние  сме тези, които обичат,
 • веселушковци да ги наричат!
 • Който пее, който знае,
 • Да се смее и играе,
 • И шегите той обича –
 • Веселушко се нарича!

 

 • Който правилата спазва –
 • Веселушко той се казва!
 • Няма тайна да се крие –
 • Веселушковци сме ние!