Група „Гъбка”

Старши учител: Мара Маджарова

Старши учител: Мими Димитрова

Помощник-възпитател: Маргарита Еленкова

 „Може да не можем да подготвим бъдещето на децата си, но поне можем да подготвим децата си за бъдещето”

Цицерон

 „ Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода”

Р. Щайнер

Ние, педагозите от гр. „ Гъбка“ искаме децата да получават най-доброто от нас. Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мечтите си, да търсят верния път и да постигат желанията си, да се борят, да откриват, да съграждат. Работим за създаване на богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, демократично да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси. Средата, стимулираща развитието на детето,  е адекватна на реалната среда, заобикаляща и възрастните, защото децата искат да правят онова, което правят и възрастните. Работим за това, детето да разбере, че то е добър, любвеобилен човек, който трябва да бъде уважаван за това, което е, а не възхваляван за това, което прави.

Ние знаем, че:

„Децата се нуждаят от нашата дружба – без натрапчивост,

От контрол – без да бъдат обиждани,

От помощ – без упреци,

От съвместна работа – без всякаква принуда

И от много други неща …”

Разгледайте нашите снимки:

Разгледайте нашите снимки: