СВЕТЛА СТАНЧЕВА ГУГУЧКОВА

Детски учител съм, директор на ОДЗ №12 „РАДОСТ”.

Светла Гугучкова  Целеустремена съм да променям нещата към по – добро; да създавам онези условия, които ще градят нови личности – свободни, морални и инициативни; да прокарвам добри идеи; да формирам красиви взаимоотношения; да вдъхвам сигурност и да насърчавам; да прилагам добросърдечна педагогика, опираща се на успеха.

Осъзнала съм твърдението на Ричард Хукър, че „Промените, дори когато са за добро, не стават без затруднения”.

Ще продължавам да обобщавам добри практики, ще планирам иновации в по – широки мащаби;

Старая се водеща в моята работа да бъде максимата /тази на „Едноминутния мениджър”/: „Да помагаш на хората да се чувстват добре е ключът да ги накараш да работят по – добре”.

Предучилищното образование е особено важно и решаващо в развитието на детето. Всичко, което трябва да знае човек, за да живее добре, научава и усвоява най – напред в детската градина. Тук, в предучилищната група научаваме най – важните правила: да играем честно, да си помагаме, да живеем хармонично, да измисляме, съчиняваме, рисуваме, пеем, танцуваме; да поработваме по малко всеки ден и най – важното –  когато сме сред много хора „Да се държим здраво за ръцете и вървим плътно един до друг, ако искаме да успеем”.

Ние имаме мечта – в нашата детска градина да посрещаме и изпращаме очи, пълни с радост и благодарност. Да бъдем успешни детеводители.

Пожелаваме си европейско бъдеще на нашето предучилищно образование – постижение, което може да бъде наше общо дело.

Нека отприщим талантите, да стоим зад истината, да сме неизменно свързани с природата, със земята, морето, птиците и небето! Защото там нещата са най – истински и полезни.

Нека всички ние – деца, родители, учители, община, неправителствени организации създадем топла атмосфера, да поддържаме духа, да преодоляваме спънките и да знаем, че те не са провали, а просто част от ученето и движението напред!

В нашия най – хубав град почти всички училища и детски градини са обновени /газифицирани, санирани, оборудвани/. Пожелавам всички да изживеем удовлетворението от този напредък. Нека се радваме, играем и учим в това тъй добро място за живеене и образование – нашата детска градина „РАДОСТ”!

На всички желая здраве и сполука в стремлението за един по – добър детски свят, светът на нашите деца – децата на ОДЗ №12 „РАДОСТ”!

Животът е чудесен,

  щом сме един отбор! „

===============