Уважаеми родители,

тук може да се запознаете с полезна за вас информация.

Електронна система за записване в детските градини и ясли http://www.dzburgas.org/

Правила за прием на деца в общински детски заведения http://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=rules

Eлектронна система за плащане на такси за детски градини и ясли http://www.dzburgas.org/payments/

Актуално за детските градини http://www.burgas.bg/bg/info/index/326

Необходими документи за новоприети деца през учебната 2016 – 2017 г.

  1. Здравна карта за дете /от книжарницата/
  2. Лична здравна профилактична карта /от личен лекар/. В случай, че личният лекар не може да издаде такава, тя ще му бъде дадена от детската градина в мед. кабинет, след което трябва да се попълни от личния лекар.
  3. Приложение № 5 /талон за здравословно състояние на детето/ – от личен лекар.
  4. Приложение № 6 /талон за проведени профилактични прегледи/ – от личен лекар.
  5. Изследвания от РЗИ – микробиология и паразитология.
  6. Изследвания на кръв и урина.
  7. Медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво, не е опаразитено, не е в контакт с ОЗБ.
  8. Имунизационен паспорт на детето.
  9. Име и телефон за контакти на личния лекар.

Важно

Изследванията по т. 3,4,5 са валидни за срок от 14 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Изследванията по т. 6 са валидни за срок от 10 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Медицинската бележка по т. 7 има срок 3 работни дни преди постъпването на детето в детската градина.