ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №12 „РАДОСТ”

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОДЗ №12 “РАДОСТ”!

Чуй, морето пляска със вълни,
радост край брега звъни,
ще ви чакаме със благост
в детската градина “РАДОСТ”!

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

ул.” Васил Левски” № 104


 

ФИЛИАЛ – кв. КРАЙМОРИЕ

ул. „Христо Арнаудов” № 16

 

История

ОДЗ №12 “РАДОСТ” е детско заведение с 69 годишна история. Създадено през 1947г. като ЦДГ №3, преобразувано в ОДЗ №12 “РАДОСТ” през 2010 г., детското заведение предлага обучение и възпитание на деца от 2 до 7 годишна възраст, разпределени в 8 групи, 2 от които в новопостроения филиал в квартал Крайморие.

Мисия

ОДЗ №12 “РАДОСТ” е призвано да усъвършенства създадените педагогически, здравно-хигиенни и материални условия, необходими за качествен образователен процес, съобразен с европейските норми и стандарти. Детската градина поставя детето във фокуса на своето съществуване, чиито цели са насочени към осигуряване на благоприятна среда за изграждане на свободна, морална интелигентна, инициативна, ценностноориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при спазване на природните и обществените закони, способна пълноценно да се развива в живота.

Визия

Утвърждаване на ОДЗ №12 “РАДОСТ” като привлекателна и модерна детска градина, в която са създадени всички условия за развиване личността на детето и осъществяване на качествено предучилищно образование спрямо европейските и националните приоритети.

ОДЗ №12 “РАДОСТ” е социална институция, която изпълнява важна обществена поръчка – образователно-възпитателна работа, здравеопазване, подготовка на децата за постъпване в първи клас и формиране на определени умения и навици за адаптиране към нова среда. Екип от специалисти в областта на педагогиката следят за развитието на децата.
Филиалът на ОДЗ №12 “РАДОСТ” е в новопостроена сграда на брега на морето, с голям двор с обезопасени площадки за отдих и игри; с просторни и модерно оборудвани помещения за занимания и сън, кухня; със самостоятелна зала за спорт и празнуване.
През 2012 г. в двете сгради на детската градина в централна градска част са приложени мерки за подобряване на енергийната ефективност. Санирана, газифицирана, модерно оборудвана и мебелирана, ОДЗ №12 “РАДОСТ” се превръща в привлекателно, красиво и уютно място за живеене, развитие и образование на деца и персонал. От 2012 година ОДЗ №12 спестява с модерна система за енергиен мониторинг. Ще бъдат следени енергийните потоци с цел икономия на електроенергия и газ.
Екип от 36 души се грижи за 260 деца. Учители и помощен персонал са целеустремени да променят нещата към по-добро, да създават условия, които ще градят нови личности – свободни, морални и инициативни, ще прокарват добри идеи и практики, ще формират красиви взаимоотношения, насърчавайки ще вдъхват сигурност, за да се чувстват децата спокойни, обичани и щастливи, разбирани и значими, да изразяват желанията си, да вземат решения, да могат да “живеят с другите” – да ги разбират и уважават, независимо от различията.

Тези цели в посока на това детската градина да бъде ефективна се обединяват около: многоизмерно мислене, ориентирано към децата; различни учебни програмни системи; положителен климат, екстензивно развитие на персонала, споделено лидерство, творческо решаване на проблемите, споделено управление с родители и учители.

Днес, в такива условия на демократизъм и приобщаване към европейските ценности, където като теза се приема, че “Качеството на образованието е равно на качеството на живота”, както и връзката на ПУО със стратегията на Европейския съюз за “Учене през целия живот”, Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 и Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020, в ОДЗ №12 “РАДОСТ” ще се работи в посока на това учителският труд да бъде по-ефективен, постоянно да се обогатяват професионалните знания и да се прилагат в практиката.